Algemene voorwaarden

Colour Harmony
Vergulde Draakstraat 29
1335 WL  Almere
06 – 55 57 87 05
KvK 32145122
BTW NL001517524B54
www.colourharmony.nl

Gekochte PDF-producten kunnen niet retour worden gezonden.

Bij schade aan ontvangen PDF-product of niet ontvangen PDF-product svp direct contact opnemen via het contactformulier in de webshop.

PDF-producten kunnen na ontvangst niet worden doorgestuurd aan derden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de PDF uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, inclusief gebruik op internet of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteur.